U zadnje dve godine interesovanje za gajenje ćuraka se naglo povećalo. Zbog toga smo počeli da se bavimo i ovom proizvodnjom koja obuhvata inkubiranje priplodnih ćurećih jaja i organizovanje sopstvenog tova ćuraka. Opredelili smo se za teški hibrid "BIG-6" koji ima odlične tovne karakteristike.
Godišnje proizvedemo oko 1.000 tona ćurećeg mesa. Zahvaljujući ćurećoj proizvodnji ćureće meso u obliku gril-ćurke, konfekcionirano, sušeno i prerađeno u salame može se sada naći i na našem tržištu.
Ukupna površina farme za tov ćuraka je 10.000 m2 tako da u dva turnusa godišnje utovimo 90.000 ćuraka. Ukupna proizvodnja je oko 1.200.000 kg žive vage ćuraka, u trajanju turnusa od 16-20 nedelja.
Farma je opremljena savremenim sistemom za hranjenje i pojenje koji zadovoljava stroge tehnološke normative za uspešan tov ćuraka.
Design | Prva strana
| Firma | Živinarska proizvodnja | Mašine i oprema | Stočna hrana | Kontakt |