Početak rada i interesovanja za živinarsku proizvodnju firme DOO "Srbokoka Promet" vezan je za 1985. godinu. Sredinom 1987. godine rad firme se sa poslova u uslužnoj i komercijalnoj delatnosti u živinarstvu proširuje na izgradnju farmi za proizvodnju konzumnih jaja.

U narednim godinama delatnost firme je značajno proširena tako da obuhvata:

  • odgoj i eksploataciju roditeljskog materijala lakog i teškog linijskog hibrida
  • proizvodnju koka nosilja konzumnih jaja
  • proizvodnju opreme za živinarstvo
  • proizvodnju stočne hrane sa sopstvenim prevozom sirovina i gotovih smeša do farmi

U zadnje dve godine je obnovljen program tova ćuraka kao i potpuno novi program kompletne izrade ekstrudera za preradu sojinog zrna.

Program koji je naveden ostvaruje oko 120 zaposlenih radnika različite kvalifikacione strukture, od kvalifikovanih do visokostručnih radnika ekonomske, mašinske, veterinarske i poljoprivredne struke.

 
Design | Prva strana
| Firma | Živinarska proizvodnja | Mašine i oprema | Stočna hrana | Kontakt |