Odgoj i eksploatacija roditeljskog jata lakog linijskog hibrida obuhvata koke nosilje za priplodna jaja i koke nosilje za konzumna jaja.
Koka nosilja za priplodna jaja odgaja se i eksploatiše na farmi u podnom sistemu dok se konzumna koka eksploatiše na farmi u kaveznom sistemu.
Firma DOO "Srbokoka" se vec dugi niz godina bavi odgojem i eksploatacijom roditeljskih jata, pa je u proizvodnji tokom vremena bilo zastupljeno više linijskih hibrida i to:
-HISEX BROWN
-ISA BROWN
-DEKALB
-SHAWER
Roditeljski pilići su kupovani iz Holandije, Francuske, SAD i Mađarske. Roditeljska farma ima ukupnu podnu površinu od 4400 m2
Design | Prva strana
| Firma | Živinarska proizvodnja | Mašine i oprema | Stočna hrana | Kontakt |