U sklopu proizvodnog ciklusa za jednodnevne piliće lakog hibrida nalazi se i inkubatorska stanica kapaciteta inkubatora 11.000.000 jaja sa dve nezavisne celine od kojih je jedna za inkubiranje ćurećih jaja dok je druga za inkubiranje pilećih jaja. Deo proizvedenih jednodnevnih lakih pilića se useljava u sopstvene farme a ostatak je namenjen za slobodnu prodaju.
Design | Prva strana
| Firma | Živinarska proizvodnja | Mašine i oprema | Stočna hrana | Kontakt |