Odgoj kokica počinje na sopstvenoj farmi useljavanjem pilića iz inkubatorske stanice. Za njihov odgoj služe objekti na farmi ukupne podne površine od 7680 m2. Tako se u dva turnusa godišnje odgoji 192.000 koka nosilja za proizvodnju konzumnih jaja. Posle završenog odgoja u trajanju od 18 nedelja deo kokica se useljava u sopstvene konzumne farme a deo ide za prodaju uglavnom za poznatog kupca.
Proizvodnja konzumnih jaja odvija se na dve lokacije, na farmama opremljenim kaveznim baterijama kapaciteta 25.000 kokica.
Design | Prva strana
| Firma | Živinarska proizvodnja | Mašine i oprema | Stočna hrana | Kontakt |